+31 6 5330 4583 info@fralimgardur.nl

Fra Limgardur Learning de begeleiding van buitenlanders die de Nederlandse taal willen of moeten leren verloopt prima. Er komen steeds meer cursisten die worden aangemeld voor het staatsexamen programma I of II. Zij weten dit met succes af te ronden. Het betreft cursisten uit landen als Polen, Hongarije, Brazilië, Engeland en Amerika.