+31 6 5330 4583 info@fralimgardur.nl

Missie en visie

Jij bent uniek, net als iedereen!

Ieder mens is uniek; in ziel, in karakter, in levenservaring, in ambities, in emoties, in denken, in doen, in wensen, in dromen, in herinneringen… Dit maakt dat er over ieder mensenleven een interessant verhaal te vertellen is. Een verhaal dat ontstaat in het gewone leven van dag tot dag en slechts zelden in zijn geheel verteld wordt.

Fra Limgardur heeft als uitgangspunt het respectvol omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en waardering voor het unieke in ieder mens. Wij zijn van mening dat ieder mens, ook met beperkingen, eigen waardevolle talenten heeft.

De visie
Competentiegericht werken

Frá Limgardur onderscheidt zich door met cliënten competentiegericht te werken. Dit betekent o.m.:

– uitgaan van wat je wèl kunt en bereid zijn te leren wat je moeilijk vindt
– rekening kunnen houden met anderen

Onder competentie verstaan wij een balans tussen taken en vaardigheden. Onbalans kan zich uiten in probleemgedrag en leiden tot ernstige gedragsproblemen met agressie.
Vaardigheden die aangeleerd zijn, brengen de balans tussen taken en vaardigheden in evenwicht.
Het verminderen van het probleemgedrag:
In het competentiegerichte werken richten wij ons op het verminderen van het probleemgedrag. Dit doen wij door:
– Het vergroten van de vaardigheden.
– Het verlichten of verrijken van de taken.
– Het versterken van de protectieve factoren.
– Het verminderen van de (invloed van) stressoren en psychopathologie.

Hiervoor gebruiken we enkele technieken:
– Negeren van ongewenst gedrag;
– Positieve feedback geven en een waarom;
– Een gedragsinstructie geven (voor het ongewenste gedrag);
– Het twee kolommen gesprek;
– De STOP-techniek.

missie en visie