+31 6 5330 4583 info@fralimgardur.nl

Onderwijs

Frá Limgarđur begeeft zich met het segment “Leren” op vertrouwd terrein. Immers, meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van basisonderwijs, management, bijlessen en huiswerkbegeleiding, staat borg voor kwaliteit van de activiteiten die hierin worden ondernomen.

De activiteiten van Frá Limgarñur richten zich op Nederlands onderwijs aan volwassen buitenlanders.
Frá Limgarñur verzorgt cursussen voor buitenlanders die de Nederlandse taal willen of moeten leren. Het gaat om de vaardigheden luisteren – spreken – lezen en schrijven. De volledige leergang bestaat uit drie delen. Met het eerste deel wordt niveau A2 bereikt. Dit voldoet ruimschoots aan het niveau voor het inburgeringsprogramma. Basis voor de niveau-indeling is het Raamwerk NT2, overeenkomstig het CEF. Deze niveau-indeling is van toepassing op alle moderne Europese talen. Met het tweede deel bereikt men niveau B1 en met het derde deel wordt niveau B2/C1 bereikt.
Voor buitenlanders met een lager opleidingsniveau is een eenvoudiger leergang beschikbaar, welke opleidt naar niveau A2.
Het is mogelijk niveau A2 te bereiken binnen een periode van ca. 8 à 10 weken. De cursussen worden gegeven in ons lescentrum in Heerde en in Zwolle.